Ośrodki terapii uzależnień oferujące diagnostykę i leczenie objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego