Ośrodki terapii uzależnień oferujące konsultacje psychiatryczne