Ośrodki terapii uzależnień oferujące terapię humanistyczno - egzystencjalną