Ośrodki terapii uzależnień oferujące terapię stacjonarną (całodobową) trwającą 1 m-c (4 tygodnie)