Ośrodki terapii uzależnień oferujące terapię stacjonarną (całodobową) trwającą 6 tygodni