Ośrodki terapii uzależnień oferujące turnus terapeutyczny czterotygodniowy,