Ośrodki terapii uzależnień oferujące turnus terapeutyczny sześciotygodniowy,