Leczenie alkoholizmu

Spis Treści

Leczenie alkoholizmu wprowadzenie
Leczenie alkoholizmu – informacje o nałogu
Leczenie uzależnień – kiedy udać się na terapię? – objawy
Jak postępować z alkoholikiem
Czy picie alkoholu jest problemem zdrowotnym?
Ile powinno trwać leczenie alkoholizmu?
Metody leczenia alkoholizmu
Leczenie alkoholizmu – stosowane techniki
Przymusowe leczenie odwykowe
Leczenie uzależnień – i co dalej?
Kiedy powinno zapisać się na terapię?
Alkoholizm czyli wstydliwy problem
Jak powinna wyglądać terapia alkoholowa?

Leczenie alkoholizmu wprowadzenie

Czy cierpisz na alkoholizm i szukasz pomocy w przezwyciężeniu tego problemu? Ośrodki leczenia alkoholizmu oferują najnowocześniejsze metody leczenia alkoholizmu. W wyszukiwarce Znany Ośrodek znajdziesz wiele prywatnych ośrodków leczenia alkoholizmu z całej Polski, oferujących komfortowe warunki i profesjonalne podejście. Aby pomóc alkoholikowi i jego
rodzinie, ośrodki odwykowe zapewniają szereg rozwiązań: profesjonalną pomoc, grupy wsparcia dla rodziny, terapię i leki pomagające pokonać uzależnienie.

Leczenie alkoholizmu – informacje o nałogu

Osoby cierpiące na alkoholizm żyją w zaprzeczeniu faktu, że potrzebują pomocy, aby przestać pić. W procesie zaprzestawania picia odczuwają silne skutki psychologiczne. Dla wielu osób alkohol jest  niczym narkotyk wyniszczający życie.  Obniża tętno i
sprawia, że człowiek staje się mniej czujny. Osoby uzależnione nawet na samą myśl o odstawieniu alkoholu potrafią wpaść w wściekłość. Im dłużej dana osoba jest uzależniona od substancji takiej jak alkohol, tym trudniej jest jej podjąć leczenie.

Leczenie uzależnień – kiedy udać się na terapię? – objawy

Wielu dorosłych ma tendencję do uważania, uważa, że nie ma problemu z alkoholem i przyznaje się do uzależnienia dopiero wtedy, gdy alkohol zaczyna negatywnie wpływać na ich zdrowie, finanse, związki i ogólne życie w większości innych dziedzin. Aby rozwiać tę iluzję, warto porównać zachowania badanego z obiektywnymi objawami uzależnienia od narkotyków.
Najczęstszymi i często wczesnymi objawami alkoholizmu są:

– większa tolerancja na działanie alkoholu, ponieważ z czasem spożywa się więcej alkoholu.
– koncentracja życia człowieka wokół alkoholu (dla osoby uzależnionej od alkoholu staje się
on najważniejszym przedmiotem. Całą swoją energię skupia na zdobywaniu i spożywaniu
alkoholu.)
– przechodzenie z jednego hobby na drugie
– Zaniedbywanie swoich związków.
– Niewykonywanie obowiązków służbowych
– Zaburzenia świadomości i pamięci (alkohol zmienia świadomość, sprawiając, że ludzie
chwilowo nie są w stanie rozpoznać się nawzajem.)
– Wahania nastroju

Mimo świadomości, że zdrowie lub życie danej osoby jest zagrożone lub poważnie zagrożone w wyniku spożywania alkoholu (np. niemożność zaprzestania picia mimo niechcianej ciąży, utraty pracy, jazdy samochodem, który uległ wypadkowi lub wydalenia z kraju) picie w nadmiernych ilościach – sięganie po alkohol w celu uwolnienia się od poczucia bezsilności.

Jak postępować z alkoholikiem

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest chorobą, którą należy leczyć przede wszystkim w klinikach specjalizujących się w uzależnieniach od alkoholu. Leczenie w domu jest zazwyczaj nieskuteczne, a leczenie w placówkach państwowych trwa bardzo długo. Detoksykacja jest konieczna przed podjęciem jakiegokolwiek innego leczenia odwykowego dla alkoholika. Proces ten oczyszcza organizm z alkoholu, ale nie rozwiązuje problemu, w jaki sposób organizm uzależnia się od alkoholu.

Alkoholicy mogą korzystać z terapii alkoholowej i przezwyciężyć problemy z piciem. W leczeniu alkoholizmu wyróżnia się trzy etapy. Każdy z nich ma na celu umożliwienie pacjentowi przygotowanie się do dalszej samopomocy. Etap wstępny składa się z poradnictwa indywidualnego i grupowego. Stosuje się tu odpowiednie techniki psychoterapii indywidualnej i grupowej. Pozostałe etapy dotyczą stosowania terapii farmakologicznych i samopomocy. Należy zauważyć, że leczenie samej choroby nie zatrzymuje całkowicie postępów alkoholików.

alkoholizm leczenia - Znany Ośrodek

Czy picie alkoholu jest problemem zdrowotnym?

Terapia dla alkoholików jest procesem stopniowym i konsekwentnym. Największe sukcesy odnoszą te plany leczenia, które są określone w ramach i których pacjent konsekwentnie przestrzega. Kluczowe etapy to:

– Alkoholik musi przyznać przed samym sobą (i lekarzem), że ma problem, potrzebuje pomocy i to teraz.
– Psychoterapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem i wykorzystuje testy psychologiczne oraz testy sprawności umysłowej do postawienia diagnozy klinicznej/oceny psychologicznej, a lekarz zleca rutynowe badania, w tym pełen zakres badań krwi, EKG,
USG i inne.
– dobór optymalnego sposobu terapii w oparciu o dane dotyczące fazy choroby, stanu fizycznego i kondycji psychicznej osoby uzależnionej;
– poddawani rehabilitacji w szpitalu

Program pomagający alkoholikom w osiągnięciu trwałej trzeźwości był stosowany w ośrodkach leczenia zamkniętego, a także w przypadku osób uzależnionych leczonych ambulatoryjnie, gdzie pacjenci uczestniczą w spotkaniach AA. W spotkaniach tych można uczestniczyć także w domu. Po zakończeniu leczenia pacjenci mogą skorzystać z krótkich zachęt w ośrodkach leczenia
uzależnień od narkotyków.

Ile powinno trwać leczenie alkoholizmu?

Wiele osób korzystających z programów leczenia alkoholizmu przechodzi złożony i długotrwały proces. Dokładne określenie czasu trwania leczenia może być trudne, w zależności od etapu leczenia w danym programie i indywidualnej motywacji pacjenta do abstynencji. Najważniejsze punkty, o których należy pamiętać to: 1- tekst oryginalny zawiera jedno zdanie główne.

Prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu najczęściej oferują:
– Dwutygodniowy obóz motywacyjny
– terapia stacjonarna 4 tygodnie
– terapia stacjonarna – (8-12 tygodni).

Po zakończeniu programu pozaszpitalnego ważne jest, aby zachować trzeźwość w życiu.

Metody leczenia alkoholizmu

Psychoterapia to długoterminowa terapia, która poprzez interwencję grupową, samoświadomość i kierowanie własnym zachowaniem ma pomóc osobom uzależnionym w przezwyciężeniu uzależnienia od alkoholu. Terapia ta może obejmować:
– Wsparcie grupy AA,
– indywidualne rozmowy z psychologiem,
– radzenie sobie z gniewem, umiejętności społeczne, umiejętności interpersonalne,
– nauka jogi, medytacji i technik relaksacyjnych
– zwracanie uwagi na własne zachowanie
– społeczność terapeutyczna, w której ludzie pracują, mieszkają i wspierają się nawzajem, aby budować lepsze życie.

Leczenie alkoholizmu – stosowane techniki

Najczęściej stosowane są techniki z różnych dziedzin psychologii.

Opierają się one na
– terapia poznawczo-behawioralna,
– Medytacja i techniki relaksacyjne
– zagadnienia w terapii egzystencjalnej
– techniki oparte na terapii interpersonalnej lub psychodramie
– Szkolenie TZA-ART (zarządzanie gniewem):
– model społeczności terapeutycznej

Przymusowe leczenie odwykowe

W niektórych przypadkach rodziny i osoby prywatne pytają, jak pomóc małżonkowi, który odmawia szukania pomocy w związku z alkoholizmem lub innymi problemami zdrowotnymi. W Polsce istnieje jednak możliwość poddania się obowiązkowemu “leczeniu” z uzależnienia od alkoholu i problemów z nim związanych. Co może mieć wpłat na przymusowe leczenie:
– załamanie się funkcjonowania rodziny;
– negatywny wpływ na dzieci;
– ciągłe zakłócanie porządku publicznego;

Jeżeli chory odmawia dobrowolnego poddania się leczeniu, państwowa komisja zdrowia może skierować go na przymusowe badanie do biegłego sądowego. Po jego rozpatrzeniu sąd rejonowy może skazać osobę na przymusową opiekę w stacjonarnym zakładzie leczenia alkoholizmu.
Wniosek do gminy lub prokuratury mogą złożyć zarówno partnerzy, jak i członkowie MOPS-u/rodziny, jeśli wiedzą, że osoba uzależniona potrzebuje pomocy. Chociaż proces leczenia alkoholizmu jest długi i żmudny, po skazaniu musisz przez wiele miesięcy przebywać w państwowym ośrodku odwykowym.

odywk alkoholowy -Znany Ośrodek

Leczenie uzależnień – i co dalej?

Skuteczne leczenie alkoholizmu może zmotywować osobę do prowadzenia bezalkoholowego życia, ale program musi być realizowany w odpowiedniej formie. Zdrowiejący alkoholik powinien dążyć do tego, aby:
– Odmówić, gdy proponuje się napoje alkoholowe – Powiedzenie “Nie piję!” na pytanie o alkohol jest najlepszym rozwiązaniem sugerowanym przez ekspertów trenerów asertywności.
– informować bliskich i społeczność lokalną o swoim problemie z alkoholem
– Nie należy spożywać alkoholu w domu, nie przyjmować cudzego napoju podczas spotkań rodzinnych lub innych spotkań towarzyskich, nie pozwalać innym podawać sobie alkoholu podczas spotkań rodzinnych lub innych spotkań towarzyskich.
– odciąć się od osób, które uważa się za związane z nałogiem.
– w miarę możliwości nie odwiedzaj miejsc, w których podaje się alkohol.
– nie zadawaj się z ludźmi, którzy są odurzeni.
– Znajdź ludzi, którzy chcą pomóc Ci wyzdrowieć,
– zaprzestać używania większości kosmetyków, słodyczy i deserów, oraz
– poinformuj lekarza o swoich nawykach związanych z piciem alkoholu lub ich przyczynach, aby mógł on znaleźć mniej ryzykowne alternatywy dla alkoholu.
– nie dopuszczaj do odwodnienia organizmu.
– szukać pomocy u osób, które stosowały abstynencję.

Po zakończeniu leczenia alkoholizmu alkoholik nie powinien optymistycznie myśleć o wyleczeniu się z choroby, musi jednak zachować dyscyplinę. Jak już wcześniej stwierdzono, alkoholizm pozostaje chorobą nieuleczalną.

Kiedy powinno zapisać się na terapię?

Picie alkoholu jest zjawiskiem bardzo popularnym. Wiele osób uważa, że jest to całkowicie zdrowe i nieszkodliwe. Jednak konsekwencją nadużywania alkoholu mogą być problemy psychologiczne, negatywne zmiany w psychice, a nawet śmierć. Wiele osób lekceważy nadużywanie alkoholu, ponieważ uważa, że jest ono wynikiem zaburzeń psychicznych, a nie choroby. W rzeczywistości jest to dolegliwość medyczna, która może prowadzić do śmierci. Często jest to kwestia niedoceniania stopnia, a nie faktu nadużywania alkoholu.
– Potrzeba spożywania alkoholu (podaż alkoholu) niezależnie od okoliczności
– objawy odstawienia, takie jak bóle głowy, skurcze mięśni, drżenie rąk, skoki ciśnienia krwi, wysoki poziom agresji, biegunka i wymioty.
– Potrzeba spożywania coraz większych ilości alkoholu, aby faktycznie się upić; (zwiększona tolerancja), (zwiększona tolerancja),
– brak umiejętności kontrolowania picia
– picie alkoholu w celu złagodzenia skutków wcześniejszego nadmiernego spożycia kofeiny.
– zaniedbywanie bliskich, połączone z lekceważeniem obowiązków zawodowych z powodu nadużywania alkoholu.

Istnieją trzy kategorie osób uzależnionych. Do pierwszej grupy należą ci, którzy lubią pić wino lub piwo. Przezwyciężenie uzależnienia jest możliwe, jeśli odpowiednio zastosuje się leczenie i metody. Czasami, na przykład, picie alkoholu jest związane z problemami emocjonalnymi, które wymagają pomocy psychologicznej, lub może występować problem neurologiczny, taki jak depresja, którego nie można złagodzić za pomocą krótkotrwałego leczenia. Innym problemem w leczeniu uzależnienia od alkoholu jest fakt, że alkoholizm może prowadzić do problemów w życiu społecznym, np. pojawienia się zachowań agresywnych i innych zachowań, które dla innych mogą nie wydawać się normalne.

Alkoholizm czyli wstydliwy problem

W niektórych rejonach alkoholizm nie jest otwarcie uważany za chorobę. Postrzega się go raczej jako “patologię społeczną” ludzi z najniższych klas społecznych. Tymczasem osoby z wyższych sfer, które są uzależnione, są często ignorowane, pomniejszane lub negowane. Może to być niebezpieczne, ponieważ sytuacja może stać się poważna i w przypadku niepowodzenia prowadzić do odtrucia alkoholowego. W Poznaniu oferujemy terapię wspierającą, która pomaga osobom uzależnionym przezwyciężyć stare nawyki i wrócić do społeczeństwa.

Jak powinna wyglądać terapia alkoholowa?

Pierwszym krokiem w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu jest detoksykacja organizmu, po której przechodzą one szkolenie w zakresie radzenia sobie z objawami odstawienia alkoholu. Po tym okresie detoksykacji leczenie jest bardziej skuteczne i zazwyczaj bardziej długotrwałe, gdy koncentruje się na zajęciach grupowych i indywidualnych. Forma
terapii zależy od indywidualnych potrzeb danej osoby. W prywatnych ośrodkach leczenia alkoholizmu terapeuci dbają o to, aby każdy program był dostosowany do konkretnych potrzeb danej osoby.

terapia alkoholowa - Znany Ośrodek