Leczenie współuzależnienia

Współuzależnienie to emocjonalne i behawioralne reakcje na uzależnienie bliskiej osoby, które często prowadzą do niezdrowych wzorców zachowań. Osoby współuzależnione mogą nieświadomie przyczyniać się do utrzymania uzależnienia bliskich, poprzez chronienie ich przed konsekwencjami ich zachowań lub próby kontroli ich uzależnienia. Leczenie współuzależnienia jest kluczowe w przywróceniu zdrowia i równowagi w relacjach.

Przyczyny współuzależnienia

Współuzależnienie może rozwijać się w dowolnych relacjach, ale najczęściej występuje w rodzinach, gdzie istnieje problem uzależnienia. Często jest wynikiem długotrwałego przebywania w stresującym środowisku, gdzie bliska osoba boryka się z uzależnieniem. Osoby współuzależnione mogą odczuwać potrzebę ratowania lub opieki nad uzależnionym, co prowadzi do negowania własnych potrzeb i emocji.

Objawy współuzależnienia

Objawy współuzależnienia obejmują trudności w ustanowieniu granic w relacjach, ciągłe poczucie odpowiedzialności za działania innych, zaniedbywanie własnych potrzeb na rzecz innych, a także poczucie winy i niskiej wartości własnej. Współuzależnieni często zaprzeczają istnieniu problemu w ich relacji, co utrudnia poszukiwanie pomocy.

Opcje leczenia

Leczenie współuzależnienia często rozpoczyna się od edukacji na temat natury współuzależnienia i jego wpływu na życie osoby. Terapie grupowe, takie jak spotkania Al-Anon dla rodzin alkoholików, mogą być pomocne w uczeniu się, jak radzić sobie z problemami wynikającymi z uzależnienia bliskiej osoby. Terapia indywidualna również może być korzystna w rozpoznawaniu i zmianie niezdrowych wzorców zachowań. Wsparcie w nauce ustanawiania zdrowych granic i dbania o własne potrzeby jest kluczowe w przełamywaniu cyklu współuzależnienia.

Infolinia czynna:
pon - pt w godz. 8:00 - 16:00