Ośrodki terapii uzależnień oferujące pobyt 2 miesięczny (8 tygodni) z możliwością przedłużenia do 4 - miesięcy