Ośrodki terapii uzależnień oferujące wstępne diagnozowanie i leczenie innych zaburzeń somatycznych