Regulamin wykorzystania voucherów

 1. Vouchery, zwane dalej bonem emitowane są przez wyszukiwarkę ZnanyOsrodek.pl i mają wartości kwotowe.
 2. Bony mają datę ważności i są zazwyczaj w cenie 1000 PLN
 3. Z bonu można skorzystać tylko jeden raz, co oznacza, że jeden użytkownik wyszukiwarki ZnanyOsrodek.pl może skorzystać jeden raz z jednego bonu u jednego Partnera. 
 4. Partnerzy ZnanyOsrodek.pl to Ośrodki Terapii Uzależnień, które współpracują z portalem ZnanyOsrodek.pl. Są to firmy, których strony internetowe i oferta są częścią wyszukiwarki i oferują konkretne informacje na temat danej firmy lub produktu. Bony mogą być wykorzystane podczas zakupu usług u Partnerów wyszukiwarki ZnanyOsrodek.pl w zależności od informacji umieszczonej na Bonie.
 5. Lista Partnerów akceptujących bony znajduje się pod adresem: znanyosrodek.pl/partnerzy
 6. Bony obowiązują na indywidualnie określone przez Partnerów usługi w ich ofercie. Bony nie łączy się z innymi promocjami Partnerów, chyba że Partnerzy zdecydują inaczej.
 7. Bony są generowane ogólnie, nie są przypisane do osoby lub promocji.
 8. Bon można wykorzystać wyłącznie na produkty i usługi, których cena przekracza wartość bonu. Bon może być wykorzystany tylko jednorazowo. Jeśli wartość transakcji jest wyższa niż wartość bonu, uznaje się, że cała wartość bonu została wykorzystana. Jeśli wartość transakcji jest niższa niż wartość bonu, wartość bonu jest uznawana za wykorzystaną.
 9. Jeśli klienci, którzy wyszukują ofertę Partnerów w wyszukiwarce ZnanyOsrodek.pl chcą wykorzystać swoje bony, powinni przekazać je obsłudze Partnerów do wykorzystania w momencie zawierania transakcji. 
 10. Bonów nie można wymienić na gotówkę i nie mogą być przedmiotem handlu.
 11. Obsługa Partnera może odmówić realizacji transakcji w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności bonu.
 12. Obsługa Partnera może odmówić realizacji transakcji w przypadku, gdy bon został użyty niezgodnie z regulaminem.
 13. Wykorzystując bon w procesie transakcji użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.