Terapia uzależnień

Spis Treści

Jakie są możliwości leczenia uzależnień i jak to działa?
Jak radzić sobie z uzależnieniem?
Terapia pogłębiona
Leczenie uzależnień i interwencje medyczne
Hipnoza w leczeniu uzależnień
Terapia uzależnień
Leczenie uzależnień
Co to jest terapia uzależnień?
Na czym polega terapia uzależnień?
Rodzaje terapii
Jaki jest najskuteczniejszy sposób leczenia uzależnienia?
Co można leczyć z uzależnień?
Gdzie mogę rozpocząć terapię?

Jakie są możliwości leczenia uzależnień i jak to działa?

Osoby, które były uzależnione od narkotyków lub alkoholu, wiedzą, jak trudno jest wyjść z uzależnienia. Jedynym skutecznym sposobem na powrót do zdrowia jest kompleksowe leczenie uzależnień, zwane również detoksykacją. Co to jest i jak wygląda?

Leczenie uzależnień może być jednym z najtrudniejszych rodzajów leczenia. Uzależnienie jest stanem, który objawia się, gdy pacjent odczuwa silny przymus używania określonej substancji lub konsumowania określonego rodzaju zachowań, czynności lub doświadczeń. Uzależnienie może mieć wiele niepożądanych cech, w tym:

– Obsesyjne poszukiwanie substancji uzależniającej i możliwość zarobienia na niej pieniędzy;
– osłabienie siły woli;
– mówienie sobie i innym, że “ja to zrobię”.
– Wzrost tolerancji na substancję lub działanie psychoaktywne.
– stopniowe pogarszanie się stanu psychicznego i fizycznego.

Jak radzić sobie z uzależnieniem?

Problemy narkotykowe należy rozwiązywać w sposób indywidualny. Jedna osoba będzie ponosić konsekwencje z powodu drugiej, która jest prawdziwym winowajcą. Jeśli chodzi o leczenie: najlepiej jest przebywać w ośrodku zamkniętym, gdzie nie można opuszczać terenu bez zgody krewnego. Można sprawić, by zrozumiał, że odwyk jest jego jedyną przepustką do wolności – dlatego najlepszą strategią jest skierowanie go na odwyk. Pomóc w tym mogą grupy wsparcia rodzinnego.

Uzależnienie od narkotyków może dotyczyć wszystkiego. Niezależnie od tego, czy chodzi o dopalacze, alkohol czy leki psychoaktywne, wszystkie terapie uzależnień mają ten sam cel. Pomagają ludziom kontrolować to, czego używają. Uzależnienie od danej substancji może być przyczyną cierpienia innych osób. Osoby poddane terapii uzależnień mogą zyskać zdolność kontrolowania tego, czego używają. Uwalniając emocje tłumione przez uzależnienie, ludzie wracają do zdrowia.

Podstawowa faza leczenia wymaga detoksu przed jego rozpoczęciem, co oznacza co najmniej cztery do sześciu tygodni w przypadku leczenia alkoholizmu. W przypadku leczenia uzależnień od narkotyków i innych uzależnień trwa ona zazwyczaj znacznie dłużej. W trakcie terapii pacjent otrzymuje wskazówki, jak radzić sobie z uzależnieniem, jak je przezwyciężyć i jak prowadzić zdrowe życie po zakończeniu terapii. Ważną częścią takiej terapii są filmy edukacyjne, indywidualne spotkania z terapeutą oraz spotkania z grupą innych pacjentów, którzy przechodzą przez podobne problemy. Ogólna koncepcja takiej terapii polega na tym, że pomaga ona wziąć życie we własne ręce i nauczyć się żyć z uzależnieniem.

Terapia pogłębiona

Po zakończeniu leczenia w ośrodku stacjonarnym pacjent może rozpocząć terapię swojego uzależnienia. Ta terapia ambulatoryjna ma na celu przede wszystkim pomoc pacjentowi w kontynuowaniu i utrwalaniu zdobytych doświadczeń. W razie potrzeby realizowany jest program indywidualny lub grupowy, zwany “terapią pogłębioną”, który obejmuje sesje indywidualne. Terapia pomaga pacjentowi w zapobieganiu nawrotom i pomaga mu w determinacji w walce z nałogiem z jednej strony, a z drugiej – w akceptacji ze strony osób, którym udało się pokonać nałóg. Krótko mówiąc, proces ten pomaga w podjęciu decyzji o zakończeniu leczenia. Ważną zaletą terapii ambulatoryjnej jest to, że pacjent może od razu rozpocząć proces zmiany, może więc wcielić w życie nowe zachowania wyćwiczone podczas leczenia.

Terapia pogłębiona

Leczenie uzależnień i interwencje medyczne

Czy należy wdrożyć leczenie odwykowe, zanim pacjent zostanie objęty leczeniem odwykowym? Tak! Leki mogą pomóc pacjentowi w jego leczeniu. Nie jest to jednak rozwiązanie uniwersalne i działa tylko w przypadku niektórych pacjentów.

Hipnoza w leczeniu uzależnień

Jedną z metod stosowanych przez lekarzy uzależnień są sesje hipnozy. Polegają one na dotarciu do głęboko zakopanych zakamarków świadomości pacjenta, gdzie może on poznać prawdę o negatywnych konsekwencjach swojego problemu. Celem sesji jest pomoc pacjentowi w zrozumieniu, że używanie danego narkotyku lub zachowywanie się w określony sposób jest złym i szkodliwym nawykiem, z którego powinien zrezygnować. Terapeuta uzależnień, który potrafi ugruntować te przekonania u osoby uzależnionej, może przeprowadzić ją przez skuteczny program zdrowienia.

Terapia uzależnień

Programy leczenia uzależnień mają na celu pomóc osobom cierpiącym na uzależnienia od narkotyków, hazardu, alkoholu i innych substancji w powrocie do normalności i cieszeniu się życiem. Należy jednak pamiętać, że leczenie uzależnień jest często konieczne dla zdrowia i dobrego samopoczucia danej osoby.

Ludzie zawsze zastanawiają się nad definicją pojęcia “terapia”, ale naszym zdaniem termin ten oznacza każdy rodzaj długoterminowego leczenia. Jednym z najskuteczniejszych rodzajów leczenia są stacjonarne programy antynarkotykowe. Wiąże się ono z przyjęciem, podczas którego osoba oceniająca dokładnie bada aktualny stan osoby nieleczonej i opracowuje plan leczenia, który będzie trwał od kilku tygodni do kilku miesięcy, aby pomóc danej osobie uzyskać większą lub mniejszą czystość.

Leczenie uzależnień

Uzależnienie jest obecnie postrzegane jako realne zagrożenie dla ludzi w każdym wieku. Ośrodki leczenia uzależnień i kliniki odwykowe coraz częściej zajmują się problemem alkoholizmu, narkomanii i nadużywania innych substancji wśród dzieci i młodzieży. Jednak bycie uzależnionym nie oznacza jedynie uzależnienia od narkotyków lub alkoholu. Uzależnienie oznacza zależność psychiczną i fizyczną, czyli stan anormalny, w którym pewne zachowanie jest wykonywane kompulsywnie. Nie oznacza to tylko zażywania pewnych substancji.

Leczenie uzależnień może pomóc nie tylko osobie uzależnionej, ale także osobom z jej otoczenia. Alkoholizm, narkomania czy patologiczny hazard mają negatywny wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne osoby uzależnionej, ale także na całą jej rodzinę. Członkowie rodziny często próbują walczyć z problemem, wkładając cały swój wysiłek w rehabilitację. Problem ten może stać się przyczyną dysfunkcji w środowisku społecznym. Dzieci, które wychowują się w rodzinie cierpiącej na syndrom DDA, będą miały negatywny wpływ na ich przystosowanie społeczne. Osoby z otoczenia narkomana również mogą cierpieć z powodu syndromu DDA.

Co to jest terapia uzależnień?

Leczenie uzależnień ma na celu pomoc osobie uzależnionej w podjęciu zdrowej decyzji o zaprzestaniu używania alkoholu, narkotyków lub innych substancji. Leczenie może być prowadzone w celu pomocy osobie, która używa substancji, aby przestała to robić, lub w celu pomocy osobie uzależnionej w zaprzestaniu używania konkretnego narkotyku. Ponadto skuteczne leczenie uzależnień ma na celu zmniejszenie wpływu uzależnienia na zdrowie fizyczne, stan psychiczny i społeczny. W przypadku uzależnienia od narkotyków terapia ma również na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizmu, rodziny i całego społeczeństwa.

Na czym polega terapia uzależniń

Na czym polega terapia uzależnień?

Celem pomocy w przypadku uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub dopalaczy jest pomoc w zaprzestaniu używania i ograniczenie negatywnych skutków uzależnienia w życiu. Po zaprzestaniu używania, osoba taka może prowadzić normalne życie, wolne od problemów związanych z używaniem substancji uzależniających. 
Leczenie uzależnień wymaga dwóch podstawowych kroków.
– diagnostyczny,
– terapeutyczny.

Etap “diagnostyczny” leczenia u terapeuty uzależnień polega na konsultacji, określeniu i zdiagnozowaniu problemu. W tym czasie psychoterapeuta może również przeprowadzić badanie psychologiczne, aby lepiej rozpoznać problemy, a także określić relacje z partnerem i rodziną. Następnie ustalane są warunki współpracy terapeutycznej w celu zaplanowania konkretnych działań.
Pierwszym sposobem leczenia uzależnienia jest terapia psychologiczna. Leczenie to może być połączone z leczeniem odwykowym. Detoks, czyli leczenie stosowane w początkowej fazie leczenia uzależnienia, pomaga także wyeliminować intensywne fizyczne objawy uzależnienia spowodowane przez narkotyki.

Właściwe leczenie to szereg działań, które należy podjąć z pomocą specjalistów. Należą do nich terapeuci uzależnień, psychologowie, psychiatrzy, trenerzy.

Większość programów leczenia uzależnień, czyli programów 12 Kroków, obejmuje…
– terapia indywidualna
– Terapia grupowa
– psychoedukacje,
– Szkolenie i ćwiczenia z zakresu umiejętności,
– przekwalifikowanie się, tzn. ćwiczenie nowych zachowań i postaw, które są korzystne dla zdrowia i sprzyjają realizacji celów i zadań życiowych.

Rodzaje terapii

Uzależnienia mogą być leczone w ramach stacjonarnego leczenia odwykowego lub leczenia ambulatoryjnego obejmującego detoksykację, dzięki której pacjent ma większe szanse na przezwyciężenie objawów wywołanych długotrwałym używaniem substancji uzależniających.

Zazwyczaj psychoterapia i psychoedukacja są stosowane w połączeniu z budowaniem umiejętności. AA to organizacja, która pomaga osobom zdrowiejącym w budowaniu nowych, korzystnych zachowań. Spotkania AA zapewniają wsparcie w procesie zdrowienia, dają wsparcie w przypadku nawrotu choroby i mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Jaki jest najskuteczniejszy sposób leczenia uzależnienia?

Odwyk narkotykowy jest najpopularniejszą metodą leczenia uzależnienia od narkotyków i alkoholu w Polsce. 10-dniowy program odwykowy zalecany jest szczególnie osobom nadużywającym alkoholu, narkotyków i substancji psychoaktywnych. Alkoholicy i narkomani w codziennym życiu narażeni są na pokusy w swoim otoczeniu. W społeczności odwykowej ludzie przebywają w przyjaznym środowisku, które jest wykorzystywane do intensywnych działań terapeutycznych. 10-dniowy program odwyku przewiduje czas spędzony z dala od domu (rodziny, pracy) i dostosowanie rozkładu dnia do otoczenia. Pobyt w społeczności odwykowej to coś więcej niż zwykła klinika zdrowia, ponieważ prowadzi do abstynencji. Program pozwala na intensywne zajęcia terapeutyczne.

Ośrodek leczenia uzależnień nie jest jedynym rodzajem odwyku, w którym oprócz leków stosuje się grupy wsparcia. Jest to placówka ambulatoryjna. Leczenie dzienne również oferuje usługi ambulatoryjne. Nazywa się to usługami ambulatoryjnymi. Jeśli ludzie czują, że nie mają już wystarczającego wsparcia, mogą zdecydować się na leczenie dzienne. Osoby na tym etapie rehabilitacji często potrzebują dodatkowej motywacji. Pomoc AA może być świadczona w warunkach ambulatoryjnych. Spotkania Anonimowych Alkoholików mogą być bardzo pomocne.

Co można leczyć z uzależnień?

Prywatne i publiczne ośrodki i kliniki odwykowe mogą pomóc osobom cierpiącym z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Nadużywanie narkotyków wywiera na ludzi silne skutki fizyczne i psychiczne. Dlatego najbardziej powszechnymi formami odwyku są leczenie uzależnienia od narkotyków i leczenie uzależnienia od alkoholu. Terapie te stosuje się w celu zapobiegania uzależnieniom od narkotyków lub pomocy w ich przezwyciężeniu.

Istnieją również uzależnienia behawioralne, które mogą wymagać pomocy klinicznej. Należą do nich uzależnienia od:
– zakupoholizm,
– Uzależnienie od technologii i Internetu,
– seksoholizm,
– pracoholizm.
Przebieg i czas trwania leczenia zależy od konkretnego uzależnienia i warunków, w jakich się znajdujesz. Należy pamiętać, że nie wszystkie ośrodki odwykowe zajmują się leczeniem wszystkich uzależnień, dlatego warto sprawdzić, czy specjalizują się w danym problemie.

Gdzie mogę rozpocząć terapię

Gdzie mogę rozpocząć terapię?

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień nie wymagają od klientów skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, ale można się z nimi skontaktować od razu, aby umówić się na pierwszą wizytę.

Leczenie jest konieczne, gdy dana osoba jest uzależniona od narkotyków lub alkoholu. Informacje na ten temat należy uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu. Skierowanie może wypisać także psychiatra, ale niestety leczenie nie będzie prawdopodobnie pokrywane przez ubezpieczenie, ponieważ jest traktowane jako leczenie stacjonarne. Osoby, które mają ubezpieczenie zdrowotne, mogą udać się na odwyk z jego pokryciem. Nie ma rejonizacji, więc miejsce odwyku może być w Warszawie, Koninie, Poznaniu, Lublinie, Małopolsce, Wielkopolsce, Zachodniopomorskiem, Pomorskiem, Mazowieckiem i innych miastach lub regionach.

W państwowych klinikach dla narkomanów ludzie ustawiają się w kolejce, aby zająć się swoimi problemami: Bezpłatne leczenie, które może trwać kilka dni, a nawet tygodni. Długie kolejki mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Alternatywą jest prywatny ośrodek leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków. Nie ma tam długich okresów oczekiwania, a natychmiastowe leczenie jest niezbędne do uratowania życia.